ΠΜΣ 521: Σύγχρονες Μέθοδοι Προγραμματισμού - Αντικειμενοστρεφή Συστήματα και Γλώσσες
Χειμερινό εξάμηνο 2011, Τετάρτη 3-6μμ, αίθουσα Β