ΠΜΣ 521: Σύγχρονες Μέθοδοι Προγραμματισμού - Αντικειμενοστρεφή Συστήματα και Γλώσσες
Χειμερινό εξάμηνο 2014, Τετάρτη 2-6μμ, αίθουσα ΣΤ